Michal Černík

Michal Černík

autorské stránky

Životopis

Bylo mi dvanáct let, když se mne zmocnila touha stát se spisovatelem. Začal jsem psát román Trosečníci na ostrově, pak další román, hry a pokusil jsem se zrýmovat Staré pověsti české. Když mi bylo sedmnáct, vyšla mi první básnička v krajském deníku Svoboda. Pod ní bylo jméno Míša Černík. Jméno Míša mi dal můj starší bratr podle knížky Míša Kulička v rodném lese. Říkali mi tak rodiče, kluci i učitelé. V novinách pod mými básničkami brzy mé jméno proměnili na Michal. A tak jsem si Michala ponechal. Dnes málokdo ví, že jsem vlastně pokřtěný Josef.

Jednou u Labe kukala kukačka. Řekl jsem si, kolikrát zakuká, tolik knížek vydám. Bylo mi dvacet sedm a právě mi vyšla má první sbírka Náhradní krajina. Kukačka zakukala sedmnáctkrát. Knížek jsem od té doby vydal na čtyři či pět desítek. Především říkadla, veršované pohádky, pohádky, naučné knížky pro děti, dále deset básnických sbírek, sedm publicistických knih a řadu editorských knih pro děti. Spisovatelstvím jsem se nikdy neživil, to zůstalo mým nesplněným snem. Několik let jsem učil, pak jsem pracoval jako časopisecký nebo nakladatelský redaktor v různých funkcích v časopisu Sedmička pionýrů, v nakladatelství Panorama, v nakladatelství L, v deníku Právo, v časopisech Vlasta, Antique a Sondách. Výjimkou bylo léto 1988 až podzim 1989, kdy jsem dělal předsedu Svazu českých spisovatelů. Za tu kratičkou dobu předsedování jsem zbohatl o mnohá poznání, dobrá i zlá. Na důchod jsem se těšil jako na Ježíška jen kvůli svému psaní. A tak si teď dovoluji ten luxus, že si kdykoliv mohu sednout k počítači. Jsem povinován už jen sobě.

Kdo si nenajde mé základní životopisné údaje třeba v encyklopedii Kdo je kdo nebo v nějakém slovníku spisovatelů, tak sděluji: Narodil jsem se 28. února 1943 v Čelákovicích a tomuto polabskému městečku jsem byl věrný téměř čtyřicet let. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu UK v Brandýse nad Labem, češtinu, historii a navíc výtvarnou výchovu, malovat však neumím. Dvě desítky let bydlím v Praze, ale skutečným Pražákem jsem se nestal a o Praze jsem dosud nenapsal ani básničku.

© 2011 Michal Černík