Michal Černík

Michal Černík

autorské stránky

Z poezie

Plaché radosti

1 2 3 4 5

Lidské verše

V tomto pramálo srozumitelném světě
dělám všechno pro to
abych nežil proti sobě
Můj život je srozumitelný
Ať budu kdekoliv
bude mne pronásledovat mé myšlení
a osvobozovat od teroru bludů
Pokud je dnešní svět horší než já
pak mne to neopravňuje k tomu
abych byl stejný jako on
Žít pro mne znamená vždycky víc
než dobývat brát a plenit
Žít pro mne znamená vždycky víc
než být jen živý
Nepřijal jsem boha
i když s ním rozmlouvám
a žiju tak jako by byl mým svědomím
O své duši nevím nic
a vnímám ji jako boha jen ke své promluvě
Nebral jsem si co mi nepatřilo
nebral jsem si co patřilo všem
Nezřekl jsem se pravdivosti
pravda se pro mne nestala přežitkem
Raději naslouchám řeči stromů
nedovedou lhát
Zítřek nevzdávám
i když už nemusí být můj
Z potravy mých snů neubývá
Vítězí to čemu jsem v sobě nedal umřít
Život mi nic nedluží
Každé ráno vstupuji do svého osudu
odrážím se od něj holí
abych se nebelhal
a ještě nějaký čas udržel zemi na svých nohách
Stále věřím že dobré slovo
zdvihne člověka jako slovo boží

 

Živé deště

Dobrý den!

Dobrý den můj milý chlapče kterým jsem byl
za sebe i za mne ses dobře nemodlil

Zůstal jsem bezelstný tak jako ty
se zvůlí mocných nad našimi životy

Dobrý den živote jak se máš
držíš nade mnou stále stráž?

Vrány ani čápi pro nás nepřiletí
aby nás odnesli tam co se rodí děti

Jen na chvilku tu vlastníme svůj čas
a čas zase vlastní nás

Dobrý den má milá radosti
budeš silnější než smutky a bolesti?

Ráno je vzduch průzračný a čistý
do stromů se slétlo právě narozené listí

Měl bych se zout a vejít bosý
do jitra v němž mi nohy stříbří kapky rosy

do ticha se zítřejším vročením
a naslouchat světlu i temnu svého mlčení

Dobrý den bože který nejsi můj
za svůj pokřivený svět oroduj!

Kdo má špatných skutků víc než dost
ať chodí po střepech a bos!

Dobrý den můj milý sne vyrostlý ze mě
ty jsi to věčné semínko země

ty jsi to co se rozpřáhne a přetrvá
a naplní se vůle tvá

 

Dar

Probudit se ráno a na něco se těšit
zvědavě se otevřít jako školní sešit
do kterého žáček píše první písmena
a to už přece hodně znamená

Bosýma nohama z postele
přímo do života vskočit vesele
A už je ti
jako když jiřičky tebou proletí

Jako když maminka zavolá z kuchyně:
Snídaně!
Tu písničku znáš odmalinka
kdy si na hrníček lžička cinká

A pak proběhnout údivem proběhnout zázrakem
i kdyby země dál spala pod mrakem
Právě tak se probouzet každé ráno
jako když do sešitu napíšeš: Ano

Ano tak se každé ráno probouzet
než tě požne poslední písmeno zet

 

Večeře

Jídelní stůl je krásný až k nevíře
když ho obsadily plné talíře

Jídlem ale nenakrmíš slova
a zamlčená pravda neokorá

Zatínáš zuby zatínáš pěsti
i ty chceš být miláčkem štěstí

Dneska večer se ještě ohlédni
Každý den je tvůj poslední

 

Samozřejmá země

Bez naší vůle se probouzí hlína
a naše vůle ji nezajímá

Bez naší vůle hlína voní
a před naší vůlí se nepokloní

Bez naší vůle procitnou zrna a semena
a bez naší vůle se každé zelená

Bez naší vůle se olistí stromy
a naše vůle je neochromí

Bez naší vůle se ohlašuje země
tak silně tak nezadržitelně

a žádná síla nezabrání
osudu zrození a zelenání

 

Učte se z mých chyb

Kdybyste se učili jen z mých chyb
bylo by vám mnohem líp
Hned byste ze své radosti ušili
květiny na louce a bílou košili
a žili byste mezi anděli
co se s vámi o štěstí rozdělí
Lidičky milí aby vám bylo jasné
i moje hříchy jsou jenom krásné
To byste se probouzeli každé ráno
a láska by měla pro vás zotvíráno
Kdybyste se učili jen z mých chyb
to by pak na světě bylo všem líp

 

Píseň o duši

Duše má duše má
jsi pravda nebo lež
Duše má do jakého světa
mne odvaneš

Duše má duše má
s obavou se ptám
Byl můj osud ten pravý
nebo to byl klam

Duše má duše má
dokaž za mne život položit
Duše má duše má
i s jinou duší tu mohu žít

Duše má duše má
co když jsi pouhý dech
Tam nahoře pozdravuj
tady mne ještě nech

 

Poslední písnička

Živote ke mně si těsně lehni
budeš mne celou noc zahřívat

i když se po ránu nerozední
i když tě smrtelně uštkne had

Marně chceš svoji smrt odložit
a potom ještě a ještě ve mně žít

Kmotřička brnká ti celé dni
na struny ze žil a tepen a šlach

brnká ti písničku poslední
až ti už nezbyde ani ten strach

 

Zamilovanost

Až se do mne zamiluje štěstí
hned se obejmeme bez řečí
Jen ho nesmím přivést do neštěstí
to žádnému štěstí nesvědčí

Až se do mne zamiluje lež
omluví se že nemohla dřív
Řekne jenom: Hochu teď se těš
budeš bohat zdráv a dlouho živ!

Až se do mne zamiluje život
hned mu vyčtu že až k stáru
Ach to pak u nás bude živo
duší ba i tělem budu patřit jaru

Až se do mne zamiluje mládí
ó my se budeme mít strašně rádi
Prošlé roky se už neodváží
nabídnout mi neurvalé stáří

 

Očista

Adélce

Ten hrnek co jsi pro mne vypálila
jsem při snídani polaskal
Když jsem dopil
zůstal na dně jen můj kal

Do výlevky jsem pak vylil
veškerý svůj kal
hrnek umyl čistou vodou
abych ho zas ráno polaskal

 

Kralování

Jsme doma spolu
a nejsme sami
Uprostřed stolu
nám kraluje váza s květinami

Dáme ji na kopec
a bude kralovat okolí
bude kralovat nakonec
nad lidmi nad lesy nad poli

 

Tichá radost

Má radost je tak tichá
že nevyplaší ani sýkorku
a jen se v ní sluní
naše kočka na dvorku

Tak tichá je moje radost
a nic na ní není snadné
Chvilku si namlouvám
že ani květina v ní neuvadne

 

Stačí i málo

Prostý je chléb
prostá je voda
a prosté slovo
ruku ti podá

Někdy nám ke štěstí
stačí i málo:
aby nebe za nás
bolest vyplakalo

 

Zobrazení

Až k nebi jsi
životem zotvírán
a přeješ si
abys mu byl přán

Ráno vyjde slunce
a uvidí tě
a jsi to třikrát ty:
stařec muž a dítě

 

Velikosti

Tak malý jako zrnko pšenice
schovám se v poli
Tak velký jako zrnko pšenice
vyrostu v klas

Tak malý jako naše planeta
ztrácím se ve vesmíru
Tak velký jako naše planeta
unesu lidstvo

 

Korunovace

V duši se ti rozpřáhl kříž
Je sekyrou nahrubo otesán
a přesahuje tě
Sestoupit na zem jsi musel sám

V sobě jsi korunoval vladaře
bez poct a bez oslav
a jinému už naslouchat nechceš
i kdyby tě vyobcoval dav

 

Pečeti

Orli si nebe nevyklovou
balvany odmítly být řečí
Nás usvědčuje každé slovo
a každé slovo pro nás svědčí

Andělé hodní a zlí se ptají
zda i na sytého zbývá hlad
a my od počátků vzlétáme až k ráji
a je to jen nekonečný pád

 

Bolest

O bolesti světa
přináší ti zvěst
vyplašená holubice
a zděšení luny

Najednou se vydáš
sobě pro bolest
Pohladíš stvol růže
skrze trny

 

Odpočítávání

Po lávce bez konce
přes propast lidičky jdou a jdou
Lávka se prohýbá lehounce
Bojím se že praskne najednou

 

Uvolněný prostor

Zeje tu prázdno po jabloni
neurodí plody a nezavoní
zeje k nebi jako díra
To prázdno se světlu otevírá

 

Chvíle

V noci se dívám na dno svých dnů
Budu-li hvězdou vysvitnu
nenechám mlčet slavíka
To je má chvíle A nemá dvojníka

 

Tiše

V jasné noci své dny spočítat
jak jsi spočítal už tolikrát
popřát ženě a pak potichu
jako dítě usnout bez hříchu

 

Škrtnutí

Ze tmy do tmy hvězda slétla
jako by přeškrtla tvé dny
Chceš dohlédnout až na počátek světla
a dohlédneš jen na počátek tmy

 

Harfeník

Jednou se v horách posadíš
na balvan jak na královský trůn
a uslyšíš vítr který hraje
na královskou harfu beze strun

 

Tišina

Když zuří vichřice a bije hněv
běsi se prohánějí světem
Do mezer ticha jsem vtěsnal ptačí zpěv
a růži která se neláme a kvete

 

Nitro

Co víte o mé zčernalé tůňce…
Ráno z ní vychází slunce
Co víte o mé hluboké propasti…
Kňučí tam život chycený do pasti

 

Do dna

Z hrníčku popíjím čaj
až zbylo ticho až po okraj
Ticho popíjím jako čaj
až se prázdno přelilo přes okraj

 

Smutnění

Na balvan jsem si sedl pod akát
a on mi tak smutně šuměl
že se i balvan mohl rozplakat
kdyby to uměl

Na koho akát větví ukáže
zemi si může zout a tělo odložit
odložit i tenhle svět plný pakáže
a na chvilku chviličku šťastně žít

 

Setkání

Sojka se zvědavě dívá na mne
a já se zvědavě dívám na ni
Sojko jak dlouho se už známe?
Odlétla rychle jak mé pousmání

 

Ptáček štěstí

Tak malý ptáček a tak velké odhodlání
Přeletěl staleté dálky
epochy převraty války
aby nás pod okny pozdravil za svítání

 

Tisíc let poté

Kdopak ten oblázek vzbudí
celé věky tu pokojně spal
kdysi dávno byl srdcem v hrudi
toho kdo miloval

 

Japonská miniatura

Ne kvůli slávě nebo zisku
vytesával slova do zrníček písku
To poslední nechal beze slova
a pak se v něm celý schoval

 

Černá hodinka

Měsíci
klidně mi zhasni
Já si jen s nocí posedím
rozsvítím si básní

Ta noc je velká veliká
cosi velebného mi dluží
Zpěv který zrodil slavíka
a slavík zase růži

 

Bdění

Lidé bděte
a zloba ať nás nestíní
a znovu vstupme do dítěte
a znovu buďme nevinní

Ať každou noc spí sladce
dítě jež se tiskne k matce
a my nejsme dlužni dětem
srozumitelnou zemi - Lidé bděte

© 2015 Michal Černík