Knihovna v Prachaticích každý rok provádí milou akci: Pasování čtenářů. A já jsem zde na jaře 2009 po dva dny besedoval s prvňáčky a pak je slavnostně pasoval na čtenáře. Vypadám tu jako císař Rudolf.

Pasování čtenářů v Prachaticích