Michal Černík

autorské stránky

Zeptal se mne život
			odpověděl jsem láskou
			Zeptala se mne láska
			odpověděl jsem životem
			A život se 
			nepřetrřitou smrtelností
			postavil
			proti přesile smrti
Počítadlo.cz

© 2010 Michal Černík